Thuốc lá ảnh hưởng đến gan của bạn như nào, và tác dụng ngay khi bỏ thuốc?