Lễ ký kết tài trợ của thương hiệu giải độc GiaiGan với Team AoE Nghệ An