Cây bàn tay ma và tác dụng mát gan, giải độc bia rượu mà ít người biết.