Tác dụng của súp lơ xanh và một số lưu ý khi sử dụng