Khói thuốc lá ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ mang thai như thế nào?