Cây mía giò, cây thuốc đẹp với nhiều tác dụng chữa bệnh