Cây thiên môn – Đặc điểm, công dụng và một số bài thuốc