Hoắc hương, vị thuốc có tinh dầu thơm làm nước hoa